பிரித்தானியா வாழ் ஈவினை-புன்னாலைக்கட்டுவன் சமூகத்தின் ஒன்றுகூடல் 2013 (வீடியோ இ) பிரித்தானியா வாழ் ஈவினை-புன்னாலைக்கட்டுவன் சமூகத்தின் ஒன்றுகூடல் 2013 (வீடியோ இ)பிரித்தானியா வாழ் ஈவினை-புன்னாலைக்கட்டுவன் சமூகத்தின் இவ்வருட ஒன்றுகூடல் (24-08-2013) பிற்பகல் 5 மணி முதல் கிழக்கு இலண்டனில் சிறப்பாக நடைபெற்றது

ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர்  தீர்த்தத்திருவிழா 2013 (வீடியோ) ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் தீர்த்தத்திருவிழா 2013 (வீடியோ)புன்னாலைக்கட்டுவன் ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய வருடாந்த தீர்த்தத்திருவிழா 2013

ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய வருடாந்த தேர்த்திருவிழா 2013 (full வீடியோ) ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய வருடாந்த தேர்த்திருவிழா 2013 (full வீடியோ)புன்னாலைக்கட்டுவன் ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய வருடாந்த தேர்த்திருவிழா 2013

பிரித்தானியா வாழ் ஈவினை-புன்னாலைக்கட்டுவன் சமூகத்தின் ஒன்றுகூடல் (பட இணைப்பு) பிரித்தானியா வாழ் ஈவினை-புன்னாலைக்கட்டுவன் சமூகத்தின் ஒன்றுகூடல் (பட இணைப்பு)பிரித்தானியா வாழ் ஈவினை-புன்னாலைக்கட்டுவன் சமூகத்தின் இவ்வருட ஒன்றுகூடல் August மாதம் 24ம் நாள் சனிக்கிழமை (24-08-2013) பிற்பகல் 5 மணிக்கு

மரண அறிவித்தல் | திரு இரத்தினம் சிறீதரன் (குமார்) மரண அறிவித்தல் | திரு இரத்தினம் சிறீதரன் (குமார்) பிறப்பு : 17 டிசெம்பர் 1968 — இறப்பு : 21 யூலை 2013 புன்னாலைக் கட்டுவன் தெற்கைப் பிறப்பிடமாகவும், கனடா மொன்றியலை வதிவிடமாகவும் கொண்ட இரத்தினம் சிறீதரன் அவர்கள் 21-07-2013 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று காலமானார்.

ஆயக்கடவை சித்திவிநாயகர் ஆலய 8 ஆம் திருவிழா (வீடியோ இணைப்பு) ஆயக்கடவை சித்திவிநாயகர் ஆலய 8 ஆம் திருவிழா (வீடியோ இணைப்பு)ஆயக்கடவை சித்திவிநாயகர் ஆலய 8 ஆம் திருவிழா (வீடியோ இணைப்பு)

ஆயக்கடவை சித்திவிநாயகர் ஆலய 6 ஆம் திருவிழா (வீடியோ இணைப்பு) ஆயக்கடவை சித்திவிநாயகர் ஆலய 6 ஆம் திருவிழா (வீடியோ இணைப்பு)ஆயக்கடவை சித்திவிநாயகர் ஆலய 6 ஆம் திருவிழா (வீடியோ இணைப்பு)

 

ஆலய வருடாந்த தேர்த்திருவிழா 2013