ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய தேர் திருவிழா 2014  ( (வீடியோ படங்கள் இணைப்பு) ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய தேர் திருவிழா 2014 ( (வீடியோ படங்கள் இணைப்பு)சித்தி விநாயகர் ஆலய தேர் திருவிழா இன்று மிகவும் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றது. இன்று(11.07.2014) காலை 9.30 மணியளவில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட விநாயகப் பெருமானின் தேர் திருவிழா சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றது.

ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய 5 ம் நாள் திருவிழா (படங்கள் இணைப்பு) ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய 5 ம் நாள் திருவிழா (படங்கள் இணைப்பு) ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய 5 ம் நாள் திருவிழா (படங்கள் இணைப்பு)

ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய 4 ம் நாள் திருவிழா (படங்கள் இணைப்பு) ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய 4 ம் நாள் திருவிழா (படங்கள் இணைப்பு)ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய 4 ம் நாள் திருவிழா (படங்கள் இணைப்பு)

ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய 3 ம் நாள் திருவிழா (படங்கள் இணைப்பு) ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய 3 ம் நாள் திருவிழா (படங்கள் இணைப்பு)ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய 3 ம் நாள் திருவிழா (படங்கள் இணைப்பு)

ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய  2ம் நாள் திருவிழா     (படங்கள்  இணைப்பு) ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய 2ம் நாள் திருவிழா (படங்கள் இணைப்பு)ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய 2ம் நாள் திருவிழா

ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய வருடாந்த கொடியேற்ற திருவிழா 2014  (வீடியோ படங்கள்  இணைப்பு) ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய வருடாந்த கொடியேற்ற திருவிழா 2014 (வீடியோ படங்கள் இணைப்பு)ஆயக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய வருடாந்த கொடியேற்ற திருவிழா 2014

பிரித்தானியா வாழ் ஈவினை-புன்னாலைக்கட்டுவன் சமூகத்தின் ஒன்றுகூடல் 2013 (வீடியோ இ) பிரித்தானியா வாழ் ஈவினை-புன்னாலைக்கட்டுவன் சமூகத்தின் ஒன்றுகூடல் 2013 (வீடியோ இ)பிரித்தானியா வாழ் ஈவினை-புன்னாலைக்கட்டுவன் சமூகத்தின் இவ்வருட ஒன்றுகூடல் (24-08-2013) பிற்பகல் 5 மணி முதல் கிழக்கு இலண்டனில் சிறப்பாக நடைபெற்றது

 

ஆலய வருடாந்த தேர்த்திருவிழா 2013