திருமதி பரிமளகாந்தி இராஐரட்ணம்  (மரண அறிவித்தல்) திருமதி பரிமளகாந்தி இராஐரட்ணம் (மரண அறிவித்தல்)திருமதி பரிமளகாந்தி இராஐரட்ணம் (வசாவிழான் மத்தியமகா வித்தியாலய இழைப்பாறிய ஆசிரியை)

சித்தி விநாயகர் வித்தியாலய வருடாந்த பரிசளிப்பு விழா 2016 (வீடியோ இணைப்பு) சித்தி விநாயகர் வித்தியாலய வருடாந்த பரிசளிப்பு விழா 2016 (வீடியோ இணைப்பு)புன்னாலைக் கட்டுவன் சித்தி விநாயகர் வித்தியாலய வருடாந்த பரிசளிப்பு விழா 2016

கயிறுலுத்தல் போட்டியில் எமது கணேச சனசமூக நிலையம் 1ம் இடம் (வீடியோ இணைப்பு) கயிறுலுத்தல் போட்டியில் எமது கணேச சனசமூக நிலையம் 1ம் இடம் (வீடியோ இணைப்பு)உள்ளுராட்சி வாரத்தை முன்னிட்டு உடுவில் பிரதேச செயலகம் நடத்திய சனசமூக நிலையங்களிற்கு இடையிலான கயிறுலுத்தல் போட்டியில் எமது புன்னாலைக்கட்டுவன் கணேச சனசமூக நிலையம் 1ம் இடத்தை பெற்றுக்கொண்டது

கனடா வாழ் ஈவினை-புன்னாலைக்கட்டுவன் சமூகத்தின் ஒன்றுகூடல்  (வீடியோ   இணைப்பு) கனடா வாழ் ஈவினை-புன்னாலைக்கட்டுவன் சமூகத்தின் ஒன்றுகூடல் (வீடியோ இணைப்பு)கனடா வாழ் ஈவினை-புன்னாலைக்கட்டுவன் சமூகத்தின் ஒன்றுகூடல் (படங்கள் இணைப்பு)

பிரித்தானியா வாழ் புன்னாலைக்கட்டுவன் சமூகத்தின் இவ்வருட ஒன்றுகூடல்  (வீடியோ   இணைப்பு) பிரித்தானியா வாழ் புன்னாலைக்கட்டுவன் சமூகத்தின் இவ்வருட ஒன்றுகூடல் (வீடியோ இணைப்பு)பிரித்தானியா வாழ் புன்னாலைக்கட்டுவன் சமூகத்தின் இவ்வருட ஒன்றுகூடல்

நல்லதம்பி மனோன்மணி (மரண அறிவித்தல்)(கனடா Montreal)(புன்னாலைக்கட்டுவன்) நல்லதம்பி மனோன்மணி (மரண அறிவித்தல்)(கனடா Montreal)(புன்னாலைக்கட்டுவன்)யாழ். புன்னாலைக்கட்டுவனைப் பிறப்பிடமாகவும், கனடா Montreal வதிவிடமாகவும் கொண்ட நல்லதம்பி மனோன்மணி அவர்கள் 14-03-2016 அன்று இறைபதம் எய்தினார்

சோ.நவரத்தினம் (மரண அறிவித்தல்) சோ.நவரத்தினம் (மரண அறிவித்தல்)யாழ். புன்னாலைக்கட்டுவனைப் பிறப்பிடமாகவும், வதிவிடமாகவும் கொண்ட சோ.நவரத்தினம் அவர்கள் 08-03-2016 அன்று இறைபதம் எய்தினார்

திருமதி மேரி இரத்தினம் ஜெயராஜா (மரண அறிவித்தல்) திருமதி மேரி இரத்தினம் ஜெயராஜா (மரண அறிவித்தல்)யாழ். ஈவினை புன்னாலைக்கட்டுவனைப் பிறப்பிடமாகவும், லண்டனை வதிவிடமாகவும் கொண்ட மேரி இரத்தினம் ஜெயராஜா அவர்கள் 21-02-2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று இறைபதம் எய்தினார்

 

ஆலய வருடாந்த தேர்த்திருவிழா 2013